петак, 10. јануар 2014.

Umetnica Tamara Šenekar predstavlja Srbiju na Tajlandu


Od četiri stotine umetnika iz čitavog sveta, koliko ih je apliciralo za program koji se zove "I meditation artistic retreat in Thailand", Tamara Šenekar uspela je da uđe u uži krug i zajedno sa još dvadeset ljudi učestvuje u interesantnom projektu meditacije i stvaranja umetničkih dela, na kraju kog će imati priliku da u Bankoku izloži svoje slike


Organizator ovog projekta je Peace Revolution – Revolucija mira, preko čijeg sajta je bilo prijavljivanje za učešće u programu na Tajlandu. Tamara mi je objasnila koliko je naporno i teško bilo aplicirati za taj projekat, ali i kako će sve to izgledati.
Tamara: “Aplikacija je bila zaista zahtevna, a da bi uopšte bila kvalifikovana za taj projekat, trebalo je prvo da završim 42 dana "self-development" program i razne vrste upitika i zadataka”.

Opišite nam kako će taj projekat izgledati
Tamara: Ja sam prošla selekciju i biću deo grupe od dvadeset umetika koji će predstavljati svoje zemlje, i 2 nedelje provesti u hramu na Tajlandu gde ćemo svakodnevno imati različite vezbe joge i meditacije, kreativno izražavanje (stvaranje), a sve je u vezi sa spoznajom unutrašnjeg mira koji treba da se proširi na globalni. Na kraju svega, treće nedelje će biti organizovana izložba svih radova koji su nastali tokom tog meditacijsko/umetničkog povlačenja (meditation artistic retreat). Izložba ce biti u Bankoku, a plan je da ta izložba putuje svetom- u zemlju svakog učesnika.Da li postoje određeni uslovi ili zadaci koji su vam organizatori zadali?
Tamara: Svako od nas ima zadatak, i naš prvi zadatak je da nađemo novinare koji bi bili zainteresovani da isprate ovu priču. Organizatori kažu da je već velika vest to što ćemo prezentovati našu zemlju kao i sama činjenica da je konkurencija bila ogromna a da smo mi izabrani jer to zaslužujemo, te zato možemo da širom sveta predstavljamo našu zemlju.


Šta u stvari predstavlja Peace Revolution?
Tamara: Peace Revolution je organizacija koja se zaleže za mir u svetu tako što podržava pojedince da nađu unutrašnji mir, deleći taj mir sa njihovom porodicom, prijateljima i zajednicom sa ciljem da se postigne bolji kvalitet života na ličnom i globalnom nivou. Odatle je i slogan PIPO (Peace In, Peace Out) – što znači da globalni mir proizilazi iz unutrašnjeg, tvog ličnog mira. Da bi smo promenili svet moramo da počnemo od nas samih.


Tamara nas je uputila na glavni sajt organizacije - http://www.peacerevolution.net, na koji svako može da se registruje i počne meditaciju mimo projekta, koja traje 42 dana. Za svaki dan postoji video snimak budističkog monaha, koji vas vodi kroz meditaciju, a postoji mogućnost preuzimanja mp3 snimka. Nakon meditacije za svaki dan postoje neke vrsta upitnika za Self- development program koji ne mora da se radi, ali ukoliko aplicirate za projekat “fellowship”, a postoje različiti tipovi istog, neophodno je odraditi upitnike.

Recite nam nešto više o početku ali i važnim trenucima vaše umetničke karijere
Tamara: Mogu izdvojiti dva važna trenutka. Jedan koji se može smatrati početkom moje umetničke karijere, a to je bio sastanak sa čuvenim slikarom Sergejem Jovanovićem kada sam imala 14 godina. Ovaj sastanak je promenio moj život, i to je bio trenutak kada sam shvatila da želim da posvetim svoj život slikarstvu i umetnosti uopšte. Druga važna činjenica bila je stipendija kojom sam bila nagrađena za Master studije u vizuelnim umetnostima u Indoneziji. To iskustvo je otvorilo za mene nove umetničke i emocionalne horizonte.

Biografija mlade umetnice:
 Rođena je i odrasla u Beogradu, glavnom gradu Srbije. Kao beba, sa tri meseca, imala je problem sa oba oka, koja je morala da operiše, pa se seća da je svoje rano detinjstvo provela vežbajući crtanje crvenim markerom kao što su joj doktori rekli. Dakle, njen prvi zvanični hobi bio je crtanje! U osnovnoj školi omiljeni predmet joj je bila umetnost. Kada je došao trenutak da odabere srednju školu odlučila je i upisala školu za dizajn, gde je za četiri godina imala prilike da se upozna sa dizjanom ambalaže, crtanjem, slikanjem, kaligrafijom, modeliranjem, vajanjem itd. Njena strast za umetnošću odvela ju je na Akademiju primenjenih umetnosti u Beogradu, gde je studirala tri godine, i odmah nakon toga dobila stipendiju od indonežanske Vlade za Studije vizuelne umetnosti. To je bilo vredno životno iskustvo za nju, naučila je puno o kulturi, umetnosti, tradicionom slikarstvu, ornamentima ali i plesu. Godine 2002. počinje da se bavi trbušnim plesom, pa je odlučila da produbi svoje znanje i obogati svoju plesnu tehniku te počinje da uči tradicionalne plesove iz Sumatre, Jave i Balija a nedavno i palestinske dabke. Takođe, uzima i časove savremenog pleas. Od 2009. dobija zvanični status likovnog umetnika, slikara iz Udruženja likovnih i primenjih umetnika Srbije. Učestvovala je na nekoliko izložbi u Srbiji, Italiji i Indoneziji.
Brief description of yourself and your artistic career

was born and grew up in Belgrade, Serbia. Since 3 month old i had problems with my eyes and both of them had to be operated, so I remember my early childhood spending a lot of time on drawing exercise with red marker and red transparent paper on glasses, as doctors said I should do so. Therefore my first official hobby was born-DRAWING!
Throughout my primary school my favorite subject was art and when i was 8th grade my art teacher Aleksandra took me to atelier of Sergej Jovanovic where I started going on daily basis. When it came the moment to choose the high school I have decided to enroll into HIGH SCHOOL OF DESIGN where for 4 years i had a chance to learn about packaging design, drawing, painting, calligraphy, modeling/sculpting etc.
My passion for art took me to Collage of Fine and Applied Arts in Belgrade where I studied for 3 years and right after that I got a scholarship from Indonesian Government to study visual arts at ISI Denpasar. It was a life changing experience, I have learnt a lot about the culture, arts like traditional wayang painting, batik, ornaments and dance.
Since 2002 by chance I started learning belly dance and soon it became a real passion so i decided to deepen my knowledge and enrich my dance technique so I started learning traditional dances from Sumatra, Java and Bali and recently Palestinian dabke and I was taking   several workshops of contemporary dance.
From 2009 I got the official status of a Fine Artist- Painter from ULUS Serbia (Association of Fine and Applied Artists of Serbia) .I was participating to several exhibitions in Serbia, Italy and Indonesia.

Relevant facts about your artistic career 

In my career I can highlight different relevant facts in terms of both artistic educational milestones and accomplishments. Regarding the first I can tell about two important moments. One that can be considered as the beginning of my artistic career and that was the meeting with the famous painter Sergej Jovanovic when I was fourteen. This meeting changed my life and that was the moment I understood I wanted to dedicate my life to painting and art in general. The second important fact was the scholarship that I’ve been awarded with for the Master in visual arts in Indonesia. That experience opened for me new artistic and emotional horizons. 
In terms of accomplishments I would like to highlight the solo exhibition Colours of Indonesia, at the gallery -Braća Stamenković in Belgrade, the 4th International contemporary and avant-garde exhibition, in Torino, Italy and the “Ajar nyanting” batik paintings-group show, Bali, Indonesia. I also would like to emphasize that I have been selected and then accredited as fine artist and painter by ULUS (Association of Fine Artist of Serbia)
Finally as relevant fact in my career I want to mention my work as responsible for the cultural programs for the Association of Serbian-Indonesian friendship NusantaraНема коментара:

Постави коментар